Święto obchodzone dzisiaj – 1. listopada – często kojarzone jest ze śmiercią, odchodzeniem, wzbudza refleksje, “memento mori”… Okazuje się natomiast, że powinien to być jeden z najradośniejszych dni! Otóż świętujemy dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych! Dzień Zaduszny będzie jutro.

Podstawowe powołanie każdego z nas jest takie samo i nie jest to małżeństwo, kapłaństwo… – przede wszystkim zostaliśmy wezwani do świętości. Okazuje się, że ta świętość jest do osiągnięcia w naszej codzienności: w domu, w pracy, w sklepie, na ulicy… Świętość to każdy dzień przeżyty w oddaniu Bogu i bliźniemu, nie tylko w kościele, ale zwłaszcza tutaj, gdzie właśnie jesteśmy, pod ciężarem dźwiganych krzyży.

Dzień Wszystkich Świętych, to także święto tych, którzy pozostali nieznani lub nie doczekali się oficjalnej kanonizacji. To skłoniło nas do prezentacji – choć pokrótce – postaci bezspornie kojarzonej z Krajną, która nie została dotąd wyniesiona na ołtarze, chociaż od dawna wielu nazywa go Patronem. Ks. dr Bolesław Domański przeżył swój czas, poświęcając się Bogu i ludziom. Doktor filozofii, przedwojenny proboszcz Parafii Świętej Marii Magdaleny w Zakrzewie (Gmina Zakrzewo) niezłomny działacz ZPwN (Związek Polaków w Niemczech “Rodło”) , orędownik u Matki Bożej Radosnej. Organizował środowisko polskie pod zaborem niemieckim, przeciwstawiał się próbom wykorzenienia polskości z Krajny. Na kongresie ZPwN w marcu 1938 r. w Berlinie przedstawił Prawdy Polaków, które i dzisiaj powinniśmy ciągle sobie przypominać.

Najnowszą pozycją dotyczącą ks. Domańskiego jest wydane w 2018 r. “Pamięć i dzieło księdza Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie”, autorstwa prof. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek (Konrad Kaczmarek). Publikacja zbiera wspomnienia – często bardzo niezwykłe, porządkuje fakty. Autorka we wstępie zauważa jednak, że praca ta jest dopiero początkiem i jednocześnie zachętą do kontynuacji działań na drodze całościowego podsumowania życia, a zwłaszcza pokłosia działalności Księdza Patrona. A może będzie też i przyczynkiem do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego?
_______
Przygotowując wpis, korzystaliśmy ze źródeł:
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolesław_Domański
– https://ipn.gov.pl/…/aktualnosci/48118,Spod-znaku-Rodla.html
– Jowita Kęcińska-Kaczmarek: “Pamięć i dzieło księdza Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie”, 2018 r.